Τίτλος: Death in Venice (Θάνατος στη Βενετία) – Adagietto (from Symphony N°5)
Συνθέτης: Gustav Mahler (7 July 1860 — 18 May 1911)
Σημείωση: Μετάληψη, «Πάρ’το, σοῦ τὸ χαρίζω»: πρβλ. «Πάρ’το, σοῦ τὸ χαρίζω· δές, εἶναι ξύλο λεμονιᾶς…». Γιώργος Σεφέρης, «Τό ναυάγιο τῆς Κίχλης», Πόρος, «Γαλήνη», 31 Ὀκτώβρη 1946, Ἴκαρος, 1967.
Τα ποιήματα, που ακούγονται, ανήκουν στις συλλογές: «Αγνώστων λοιπών στοιχείων» (Επίλογος, Ετεροπροσωπία), «Απόβαρο» (Νοσταλγία),
«Σαρκοτροπία» (Τα ταξίδια μου), «Deliveries» (Καταγωγή, Μετάληψη, Ανομοιοκαταληξία)
Τίτλος: Αναδρομή