ΚΩΤΣΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 22.2.2019

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΚΩΤΣΙΑ Θάθελα, πριν μιλήσω για τον φίλο μου Τηλέμαχο Κώτσια, θεωρώντας περιττό να χρησιμοποιήσω τις λέξεις κλειδιά “συγγραφέας” ή “πεζογράφος”, αφού και μόνο το ονοματεπώνυμο παραπέμπει στην ιδιότητα-τόσο γνωστός είναι εδώ και μια εικοσαετία ο Κώτσιας στο ελληνικό κοινό και τού εύχομαι σύντομα και στο διεθνές- θάθελα λοιπόν ευθύς εξαρχής…